Làm thế nào để bật hoặc tắt việc tham gia vào Kaspersky Security Network

1 Tháng Tư, 2021

ID 70882

Việc tham gia Kaspersky Security Network là tự nguyện. Bạn có thể bật hoặc tắt việc sử dụng Kaspersky Security Network (KSN) khi cài đặt Kaspersky Internet Security và hoặc bất cứ lúc nào sau khi ứng dụng được cài đặt.

Để bật hoặc tắt việc tham gia vào Kaspersky Security Network:

 1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
 2. Nhấn vào nút Settings 2019.png ở phần dưới của cửa sổ.

  Cửa sổ Thiết lập sẽ mở ra.

 3. Trong mục Bảo vệ, hãy chọn mục Kaspersky Security Network.

  Cửa sổ Kaspersky Security Network sẽ mở ra để hiển thị thông tin chi tiết về các thiết lập tham gia Kaspersky Security Network và Kaspersky Security Network.

 4. Bật hoặc tắt tính năng tham gia vào Kaspersky Security Network bằng cách sử dụng nút bật/tắt ở phần trên của cửa sổ:
  • Nếu bạn muốn tham gia vào Kaspersky Security Network, hãy đặt nút bật/tắt thành Bật.

   Một cửa sổ với nội dung Thông cáo của Kaspersky Security Network sẽ được mở ra. Nếu bạn đồng ý với các điều khoản của Thông cáo, nhấn nút Tôi đồng ý.

  • Nếu bạn không muốn tham gia vào Kaspersky Security Network, hãy đặt nút bật/tắt thành Tắt.

Trong một số phiên bản của ứng dụng, cửa sổ Kaspersky Security Network sẽ hiển thị mục Tuyên bố Kaspersky Security Network thay vì hiển thị thông tin về Kaspersky Security Network.

Cách chấp nhận Tuyên bố của Kaspersky Security Network:

 1. Nhấn vào nút Chấp nhận trong phần Tuyên bố Kaspersky Security Network.

  Tuyên bố của Kaspersky Security Network mở ra. Tuyên bố này cho phép chuyên gia của Kaspersky nhanh chóng nhận được thông tin về mối đe dọa được phát hiện trên máy tính của bạn, về ứng dụng đang chạy và những ứng dụng có chữ ký được tải xuống cũng như thông tin về hệ điều hành để cải thiện mức độ bảo vệ cho bạn.

 2. Nếu bạn đồng ý với các điều khoản của Tuyên bố, hãy nhấn vào nút Chấp nhận.

Cách từ chối Tuyên bố của Kaspersky Security Network:

Nhấn vào nút Từ chối trong phần Tuyên bố Kaspersky Security Network.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.