Đánh giá tình trạng bảo vệ máy tính và giải quyết các vấn đề về an ninh

1 Tháng Tư, 2021

ID 70907

Vấn đề với bảo vệ máy tính được thông báo bởi một chỉ số nằm ở phần bên trái của cửa sổ ứng dụng chính. Màu xanh lục cho biết máy tính của bạn được bảo vệ. Màu vàng cho biết có vấn đề về bảo vệ và màu đỏ cho biết máy tính của bạn bị đang gặp rủi ro nghiêm trọng về bảo mật. Bạn nên để sửa chữa những vấn đề và các mối đe dọa an ninh ngay lập tức.

Bạn có thể mở cửa sổ Trung tâm thông báo bằng cách nhấn vào nút Chi tiết trong cửa sổ chính của ứng dụng. Cửa sổ này cung cấp thông tin chi tiết về trạng thái bảo vệ của máy tính và đề xuất những hành động có thể thực hiện để giải quyết sự cố và mối đe dọa.

Vấn đề với bảo vệ được nhóm lại theo danh mục. Đối với mỗi vấn đề, hành động được liệt kê mà bạn có thể sử dụng để giải quyết vấn đề.

Phần Khuyến khích liệt kê các hành động cần được thực hiện để tối ưu hóa hoạt động của ứng dụng và sử dụng nó một cách hiệu quả hơn.

Phần Hiển thị N thông báo bị bỏ qua hiển thị thông báo mà hành động Bỏ qua đã được áp dụng. Các vấn đề được liệt kê trong phần này không ảnh hưởng đến màu sắc của các chỉ số bảo vệ trong cửa sổ ứng dụng chính.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.