Xử lý các ứng dụng chưa biết

1 Tháng Tư, 2021

ID 70909

Kaspersky Internet Security sẽ giúp giảm thiểu rủi ro liên quan đến việc sử dụng các ứng dụng không xác định (ví dụ như nguy cơ nhiễm virus và phần mềm độc hại khác).

Kaspersky Internet Security bao gồm các thành phần và các công cụ cho phép kiểm tra danh tiếng của một ứng dụng và kiểm soát hoạt động của nó tác dụng lên máy tính của bạn.

Phần trợ giúp

Kiểm tra danh tiếng của ứng dụng

Kiểm soát các hoạt động ứng dụng trên máy tính và trên mạng

Làm thế nào để thay đổi thiết lập Kiểm soát ứng dụng

Thông tin về bảo vệ một dòng truyền phát âm thanh đến từ thiết bị ghi âm

Làm thế nào để thay đổi thiết lập bảo vệ dòng truyền phát âm thanh

Làm thế nào để thay đổi thiết lập Trình quản lý ứng dụng

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.