Làm thế nào để tạo tài khoản My Kaspersky

1 Tháng Tư, 2021

ID 71028

Để tạo tài khoản My Kaspersky:

 1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
 2. Nhấn vào nút My Kaspersky.
 3. Trong cửa sổ My Kaspersky, nhấn vào nút Đăng nhập.

  Cửa sổ Kết nối đến My Kaspersky mở ra.

 4. Nhập địa chỉ email của bạn vào trường Nhập địa chỉ email và nhấn vào nút bên cạnh trường nhập.
 5. Nếu ứng dụng không thể tự động phát hiện khu vực, bạn sẽ được yêu cầu chọn một khu vực. Các ứng dụng mà bạn có thể cài đặt và phương thức thanh toán khả dụng mà bạn có thể sử dụng tùy thuộc vào khu vực bạn đã chọn. Nhập khu vực của bạn và nhấn vào Xác nhận.
 6. Nhập mật khẩu của bạn vào trường Mật khẩu và nhấn vào nút bên cạnh trường nhập.

  Mật khẩu phải chứa ít nhất 8 ký tự, và bao gồm một số, một chữ hoa và một chữ thường.

 7. Chọn hộp kiểm Tôi đồng ý cung cấp cho Kaspersky địa chỉ email của tôi để nhận các quảng cáo được cá nhân hóa nếu bạn muốn nhận thông báo của Kaspersky trong hộp thư của mình.

  Trong một số phiên bản của ứng dụng, hộp kiểm này có tên là Tôi xác nhận rằng tôi cho phép AO Kaspersky Lab sử dụng địa chỉ email, họ và tên của tôi để liên hệ với tôi qua email về các ưu đãi đặc biệt dành riêng cho cá nhân, bản đánh giá, khảo sát, nhắc nhở hoàn thành đơn hàng, các tin tức và sự kiện có liên quan hoặc Tôi xác nhận rằng tôi cho phép AO Kaspersky Lab sử dụng địa chỉ email của tôi để liên hệ với tôi qua email về các ưu đãi đặc biệt dành riêng cho cá nhân, bản đánh giá, khảo sát, nhắc nhở hoàn thành đơn hàng, các tin tức và sự kiện có liên quan.

 8. Nhập tên của bạn vào trường Tên của bạn.
 9. Nhập họ của bạn vào trường Họ của bạn.
 10. Nhấn vào nút Tạo.

  Một thư sẽ được gửi đến địa chỉ email của bạn, có chứa một liên kết mà bạn phải bấm vào để kích hoạt tài khoản My Kaspersky.

 11. Nhấn vào liên kết để kích hoạt tài khoản của bạn trên cổng thông tin My Kaspersky.

Bố cục các trường trong quá trình tạo tài khoản được thiết kế bởi các chuyên gia của Kaspersky và có thể thay đổi.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.