Làm thế nào để mua giấy phép

1 Tháng Tư, 2021

ID 71235

Bạn có thể mua một giấy phép mới hoặc gia hạn một giấy phép hiện tại. Khi mua giấy phép, bạn sẽ nhận được một mã kích hoạt mà bạn phải áp dụng để kích hoạt ứng dụng.

Để mua giấy phép:

  1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
  2. Mở ra cửa sổ Cấp giấy phép bằng một trong các cách sau:
    • Bằng cách nhấn vào liên kết Thiếu giấy phép ở phần dưới của cửa sổ chính nếu ứng dụng không được kích hoạt.
    • Bằng cách nhấn vào liên kết Giấy phép: còn lại N ngày ở phần dưới của cửa sổ chính nếu ứng dụng đã được kích hoạt.
  3. Trong cửa sổ được mở ra, nhấn nút Mua giấy phép.

Trang web của Kaspersky eStore hoặc của một công ty đối tác sẽ được mở ra, trên đó bạn có thể mua một giấy phép.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.