Thông báo thương hiệu

1 Tháng Tư, 2021

ID 72033

Các thương hiệu và nhãn hiệu dịch vụ đã đăng ký là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng.

Adobe và Reader là các thương hiệu hoặc thương hiệu đã đăng ký của Adobe Systems Incorporated tại Hoa Kỳ và/hoặc các khu vực khác.

Apple, macOS và Safari là các thương hiệu của Apple Inc., đã đăng ký tại Hoa Kỳ và các khu vực khác.

Google, Google Chrome, Chromium, YouTube, SPDY và Android là các Thương hiệu của Google, Inc.

Intel, Celeron, và Atom là các Thương hiệu của Intel Corporation tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác.

Java và JavaScript là các thương hiệu đã đăng ký của Oracle và/hoặc công ty chi nhánh của hãng.

LogMeIn Pro và Remotely Anywhere là các thương hiệu của LogMeIn, Inc.

Mail.ru là thương hiệu của Mail.ru LLC.

Microsoft, Bing, Windows, Internet Explorer, Outlook, PowerShell và Skype là các thương hiệu của Microsoft Corporation tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác.

Mozilla, Thunderbird, và Firefox là các Thương hiệu của Mozilla Foundation.

VMware là thương hiệu đã đăng ký VMware, Inc. tại Hoa Kỳ và/hoặc khu vực tài phán khác.

IOS là thương hiệu đã đăng ký của Cisco Systems, Inc. và/hoặc các công ty trực thuộc của Cisco Systems, Inc. ở Hoa Kỳ và các quốc gia nhất định khác.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.