Các ứng dụng truy cập đến webcam

1 Tháng Tư, 2021

ID 82474

Thành phần Bảo vệ webcam được thiết kế nhằm bảo vệ webcam của bạn trước hoạt động truy cập trái phép. Nếu tính năng Bảo vệ webcam được bật và bạn chọn hộp kiểm Chặn tất cả các ứng dụng truy cập vào webcam thì Kaspersky Internet Security sẽ chặn hoạt động truy cập webcam đối với tất cả các ứng dụng và thông báo cho bạn rằng hoạt động truy cập đã bị chặn.

Nếu bạn bỏ chọn hộp kiểm Chặn tất cả các ứng dụng truy cập vào webcam, Kaspersky Internet Security sẽ giám sát hoạt động truy cập của các ứng dụng vào webcam tùy thuộc vào nhóm tin tưởng của ứng dụng yêu cầu cấp quyền truy cập. Kaspersky Internet Security chặn truy cập vào webcam đối với những ứng dụng đã được bao gồm trong các nhóm Giới hạn mức Cao hoặc Không tin tưởng.

Trong cửa sổ Thiết lập Kiểm soát ứng dụng, bạn có thể cho phép truy cập webcam đối với các ứng dụng có trong các nhóm Giới hạn mức Cao và Không tin tưởng. Nếu một ứng dụng từ nhóm tin tưởng thấp bị hạn chế cố gắng để kết nối với webcam, Kaspersky Internet Security sẽ hiển thị một thông báo và nhắc nhở bạn để quyết định xem có nên cung cấp ứng dụng với quyền truy cập vào webcam.

Nếu hoạt động truy cập webcam được thực hiện bằng ứng dụng bị từ chối truy nhập theo mặc định, Kaspersky Internet Security sẽ hiển thị một thông báo. Thông báo này hiển thị thông tin về một ứng dụng được cài đặt trên máy tính (chẳng hạn như Skype) hiện đang nhận dữ liệu video từ webcam. Trong danh sách thông báo thả xuống, bạn có thể chặn ứng dụng truy cập webcam hoặc tiếp tục cấu hình thiết lập truy cập của ứng dụng vào webcam. Thông báo này không được hiển thị nếu ứng dụng đang chạy ở chế độ toàn màn hình trên máy tính của bạn.

Trong danh sách thả xuống chứa thông báo về dữ liệu video mà ứng dụng nhận được, bạn cũng có thể chọn ẩn các thông báo hoặc tiếp tục đặt cấu hình thiết lập hiển thị thông báo.

Theo mặc định, Kaspersky Internet Security cho phép truy cập webcam đối với các ứng dụng đòi hỏi sự cho phép của bạn nếu giao diện của ứng dụng vẫn đang được tải, dỡ bỏ, hoặc không hồi đáp, và bạn không thể cho phép truy cập bằng tay.

Chức năng bảo vệ truy cập webcam có các tính năng và hạn chế sau đây:

  • Ứng dụng sẽ kiểm soát các video và hình ảnh tĩnh có được từ quá trình xử lý dữ liệu webcam.
  • Ứng dụng kiểm soát tín hiệu âm thanh nếu nó là một phần của dòng truyền phát video xuất phát từ webcam.
  • Kaspersky Internet Security giúp kiểm soát chỉ webcam kết nối qua cổng USB hoặc IEEE1394 được hiển thị trong Windows Device Manager như thiết bị hình ảnh.

Bấm vào liên kết này để xem danh sách webcam được hỗ trợ.

Để kích hoạt bảo vệ chống truy cập trái phép vào webcam, thành phần Kiểm soát ứng dụng phải được cho phép.

Bảo vệ webcam có các hạn chế nếu ứng dụng được cài đặt trong Microsoft Windows 10 Anniversary Update (RedStone 1).

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.