Thông tin về cách bảo vệ bằng công nghệ ảo hóa phần cứng

1 Tháng Tư, 2021

ID 83057

Khi Kaspersky Internet Security được cài đặt trên 64-bit Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 8.1 hoặc Microsoft Windows 10, ứng dụng này sẽ sử dụng công nghệ trình điều khiển ảo hóa để tăng cường bảo vệ khỏi phần mềm độc hại tinh vi có thể chặn dữ liệu cá nhân của bạn bằng cách sử dụng bảng tạm hoặc lừa đảo.

Chế độ bảo vệ bằng công nghệ ảo hóa phần cứng được bật theo mặc định. Nếu chế độ bảo vệ đã được tắt thủ công, bạn có thể bật chế độ này trong cửa sổ thiết lập ứng dụng.

Trên các máy tính chạy phiên bản 64 bit của Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 8.1 hoặc Microsoft Windows 10, chế độ bảo vệ do công nghệ ảo hóa phần cứng (trình điều khiển ảo hóa) Kaspersky Internet Security có những hạn chế sau đây:

  • Tính năng này không có sẵn khi phân tích hành vi của bên thứ ba, chẳng hạn như VMware ảo hóa, đang chạy. Sau khi bạn đóng máy tính ảo của bên thứ ba, bảo vệ chống lại ảnh chụp màn hình trở nên có sẵn.
  • Các tính năng không có sẵn nếu CPU của máy tính của bạn không hỗ trợ công nghệ ảo hóa phần cứng. Để biết thêm chi tiết CPU của bạn hỗ trợ ảo hóa phần cứng, xin vui lòng tham khảo tài liệu đi kèm với máy tính của bạn hoặc website của nhà sản xuất CPU.
  • Các tính năng không có sẵn nếu một phân tich hành vi của bên thứ ba (chẳng hạn như VMware) đang chạy khi bạn khởi động trình duyệt được bảo vệ.
  • Tính năng này không dùng được nếu công nghệ ảo hóa phần cứng bị tắt trên máy tính của bạn. Để biết thông tin chi tiết về cách bật công nghệ ảo hóa phần cứng trên máy tính của bạn, hãy tham khảo tài liệu kỹ thuật của máy tính hoặc truy cập website của nhà sản xuất bộ xử lý.
  • Tính năng này không khả dụng nếu Bảo vệ thiết bị được bật trong hệ điều hành Microsoft Windows 10.
  • Tính năng này không khả dụng nếu Bảo mật dựa trên ảo hóa (VBS) được bật trong hệ điều hành Microsoft Windows 10.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.