Làm thế nào để thay đổi quyền truy nhập của ứng dụng vào webcam

1 Tháng Tư, 2021

ID 85234

Để thay đổi thiết lập truy cập của ứng dụng vào webcam:

  1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
  2. Nhấn vào nút Settings 2019.png ở phần dưới của cửa sổ.

    Cửa sổ Thiết lập sẽ mở ra.

  3. Trong mục Bảo vệ, hãy chọn thành phần Bảo vệ webcam.
  4. Thiết lập thiết lập truy cập webcam của ứng dụng trên máy tính:
    • Để chặn tất cả ứng dụng truy cập webcam, chọn hộp kiểm Chặn tất cả các ứng dụng truy cập vào webcam.
    • Để nhận thông báo khi webcam đang được sử dụng bởi một ứng dụng được cho phép, chọn hộp kiểm Hiển thị thông báo khi webcam đang được sử dụng bởi một ứng dụng được phép truy cập webcam.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.