Chuyển từ Kaspersky Internet Security sang các ứng dụng Kaspersky khác

1 Tháng Tư, 2021

ID 85249

Chuyển sang Kaspersky Total Security

Kaspersky Internet Security cho phép bạn chuyển đổi sang Kaspersky Total Security mà không cần tải về hay cài đặt các phần mềm bổ sung.

Kaspersky Total Security cung cấp nhiều tính năng bổ sung hơn so với Kaspersky Internet Security:

  • Sao lưu và khôi phục. Chức năng sao lưu theo lịch cho phép bạn lưu dữ liệu trên ổ đĩa mạng và ổ đĩa rời hoặc trong bộ nhớ Trực tuyến.
  • Bảo vệ thông tin cá nhân. Mã hóa dữ liệu bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn. Bạn có thể đặt các tệp của mình vào tín liệu dữ liệu và khóa tệp đó để ngăn truy cập trái phép vào tệp.
  • Bảo vệ mật khẩu. Kaspersky Password Manager bảo vệ thông tin đăng nhập trực tuyến của bạn. Tính năng này cho phép bạn lưu tên tài khoản và mật khẩu của mình trong kho dữ liệu và tự động điền vào trường nhập trong các biểu mẫu web.

Bạn có thể chuyển đổi tạm thời sang phiên bản dùng thử của Kaspersky Total Security để dùng thử các tính năng của ứng dụng, hoặc mua một giấy phép và bắt đầu sử dụng Kaspersky Total Security.

Chuyển sang Kaspersky Security Cloud

Khi giấy phép áp dụng cho Kaspersky Internet Security hết hạn, ứng dụng sẽ đề nghị bạn mua giấy phép áp dụng cho Kaspersky Security Cloud.

Kaspersky Security Cloud là một dịch vụ bảo mật máy tính vượt trội hơn mức bảo vệ thông thường khỏi vi-rút và các đe dọa máy tính khác. Ứng dụng này cung cấp các đề xuất cá nhân hóa và kịch bản bảo vệ thích ứng để bảo vệ bạn và gia đình.

Kaspersky Security Cloud cung cấp các tính năng bổ sung, chẳng hạn như:

  • Kiểm soát các lỗ hổng dễ bị tấn công trong hệ điều hành
  • Kiểm soát thiết bị trong mạng Wi-Fi
  • Thông tin bảo mật

Đăng ký Kaspersky Security Cloud cho phép bạn thoải mái sử dụng Kaspersky Safe Kids để bảo vệ trẻ em và Kaspersky Password Manager để bảo vệ mật khẩu của bạn.

Tính năng chuyển sang Kaspersky Security Cloud không sẵn có ở tất cả các khu vực.

Trong phần này

Sử dụng tạm thời Kaspersky Total Security

Chuyển đổi sang sử dụng cố định Kaspersky Total Security

Chuyển đổi sang Kaspersky Free khi giấy phép Kaspersky Internet Security đã hết hạn

Chuyển đổi sang Kaspersky Free khi không cài đặt phiên bản dùng thử của Kaspersky Internet Security

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.