Sử dụng tạm thời Kaspersky Total Security

1 Tháng Tư, 2021

ID 85251

Bạn có thể chuyển đổi tạm thời sang phiên bản dùng thử của Kaspersky Total Security để đánh giá các tính năng của phần mềm này. Sau đó, bạn có thể chọn mua một giấy phép để sử dụng tiếp ứng dụng.

Để chuyển đổi tạm thời sang phiên bản dùng thử của Kaspersky Total Security:

  1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
  2. Ở phần dưới của cửa sổ chính, nhấn nút Công cụ khác.

    Giao diện Công cụ sẽ mở ra.

  3. Trong cửa sổ Công cụ, nhấn vào liên kết Chuyển đến Kaspersky Total Security để khởi động Thuật sĩ Chuyển đổi.
  4. Trong cửa sổ trình hướng dẫn chuyển mở ra, bấm vào nút Phiên bản dùng thử.
  5. Làm theo hướng dẫn của Trình hướng dẫn chuyển đổi.

Khi được sử dụng trong một số khu vực nhất định hoặc bằng đăng ký, Kaspersky Anti-Virus không cho phép chuyển sang phiên bản dùng thử của Kaspersky Total Security. Trong trường hợp đó, liên kết Chuyển đến Kaspersky Total Security sẽ không được hiển thị.

Trong một số khu vực, khi chuyển sang Kaspersky Total Security, một lần nữa, ứng dụng sẽ nhắc bạn đọc và chấp nhận Thỏa thuận giấy phép người dùng cuối, Tuyên bố Kaspersky Security Network và Tuyên bố về việc xử lý dữ liệu cho mục đích tiếp thị.

Bắt đầu nâng cấp

Ở bước này, trình hướng dẫn sẽ hiển thị một thông điệp cho biết mọi yêu cầu để chuyển đổi sang phiên bản dùng thử của Kaspersky Total Security đã được đáp ứng.

Để tiếp tục với trình hướng dẫn, bấm vào nút Tiếp tục.

Gỡ bỏ các ứng dụng không tương thích

Ở bước này, trình hướng dẫn sẽ kiểm tra mọi ứng dụng không tương thích với Kaspersky Total Security đang được cài đặt trên máy tính của bạn. Nếu không có ứng dụng nào được tìm thấy, trình hướng dẫn sẽ tự động chuyển sang bước tiếp theo. Nếu các ứng dụng đó được tìm thấy, trình hướng dẫn sẽ liệt kê chúng trong cửa sổ và nhắc bạn gỡ bỏ chúng.

Sau khi các ứng dụng không tương thích đã bị gỡ bỏ, bạn có thể sẽ cần khởi động lại hệ điều hành. Sau khi khởi động lại, trình hướng dẫn sẽ tự động được bắt đầu, và quá trình chuyển đổi sang phiên bản dùng thử của Kaspersky Total Security sẽ được tiếp tục.

Chuyển đổi sang phiên bản dùng thử của Kaspersky Total Security

Ở bước này, trình hướng dẫn sẽ chuẩn bị các thành phần Kaspersky Total Security cho việc sử dụng, điều này có thể mất chút thời gian. Ngay khi quy trình này được hoàn tất, trình hướng dẫn sẽ tự động chuyển sang bước tiếp theo.

Khởi động lại ứng dụng

Ở bước này trong quy trình chuyển đổi sang phiên bản dùng thử của Kaspersky Total Security, bạn phải thoát ứng dụng và khởi động lại nó.

Để làm điều này, trong cửa sổ trình hướng dẫn, hãy bấm vào nút Hoàn tất.

Hoàn thành kích hoạt

Sau khi ứng dụng được khởi động lại, cửa sổ Cấp giấy phép của Kaspersky Total Security sẽ mở ra, hiển thị thông tin về khoảng thời gian mà bạn có thể sử dụng phiên bản dùng thử.

Nếu giấy phép Kaspersky Internet Security của bạn chưa hết hạn tại thời điểm bạn chuyển sang Kaspersky Total Security, bạn có thể tiếp tục sử dụng Kaspersky Internet Security theo giấy phép này trên máy tính khác.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.