Chuyển đổi sang sử dụng cố định Kaspersky Total Security

1 Tháng Tư, 2021

ID 85282

Nếu bạn muốn chuyển sang sử dụng Kaspersky Total Security tạm thời, bạn phải mua giấy phép cho Kaspersky Total Security rồi kích hoạt ứng dụng.

Để mua một giấy phép Kaspersky Total Security:

  1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
  2. Ở phần dưới của cửa sổ chính, nhấn nút Công cụ khác.

    Giao diện Công cụ sẽ mở ra.

  3. Bấm vào liên kết Chuyển đến Kaspersky Total Security để khởi động trình hướng dẫn chuyển.
  4. Bấm vào liên kết Mua giấy phép để truy cập website của Kaspersky eStore hoặc công ty đối tác mà bạn có thể mua giấy phép cho Kaspersky Total Security.

Khi được sử dụng trong một số khu vực nhất định hoặc bằng đăng ký, Kaspersky Anti-Virus không cho phép chuyển sang phiên bản dùng thử của Kaspersky Total Security. Trong trường hợp đó, liên kết Chuyển đến Kaspersky Total Security sẽ không được hiển thị.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.