Vì sao cần My Kaspersky

1 Tháng Tư, 2021

ID 85309

My Kaspersky là một website Kaspersky được thiết kế để lưu trữ và quản lý thông tin tập trung cho các ứng dụng Kaspersky mà bạn sử dụng.

Trên My Kaspersky, bạn có thể:

  • Xem thông tin về giấy phép cùng ngày hết hạn của chúng
  • Quản lý từ xa chế độ bảo vệ máy tính
  • Lưu trữ và đồng bộ bảo mật mật khẩu của bạn và các thông tin cá nhân khác nếu bạn sử dụng Kaspersky Password Manager
  • Bảo vệ con bạn khỏi những nguy hiểm trên Internet và trong các ứng dụng nếu bạn sử dụng Kaspersky Safe Kids
  • Tải về ứng dụng đã mua
  • Liên hệ với Hỗ trợ kỹ thuật
  • Tìm hiểu thêm về các ứng dụng mới và khuyến mãi đặc biệt từ Kaspersky

Để truy cập các tính năng của My Kaspersky, bạn cần một tài khoản.

Thông tin chi tiết về việc sử dụng My Kaspersky có trong mục Trợ giúp My Kaspersky.

Phần trợ giúp

Thông tin về Tài khoản My Kaspersky

Làm thế nào để tạo tài khoản My Kaspersky

Thông tin về quản lý từ xa chế độ bảo vệ máy tính

Làm thế nào để tiến hành quản lý từ xa chế độ bảo vệ máy tính

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.