Làm thế nào để tiến hành quản lý từ xa chế độ bảo vệ máy tính

1 Tháng Tư, 2021

ID 85311

Để tiến hành quản lý từ xa chế độ bảo vệ máy tính, bạn cần kết nối thiết bị với My Kaspersky. Nếu trước đây, bạn đã từng nhập thông tin đăng nhập của mình trong một ứng dụng khác của Kaspersky trên máy tính này, Kaspersky Security Cloud sẽ tự động kết nối với My Kaspersky. Nếu ứng dụng không tự động kết nối thiết bị của bạn với My Kaspersky thì bạn cần kết nối thủ công.

Để kết nối một thiết bị đến My Kaspersky:

 1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
 2. Nhấn vào nút My Kaspersky.
 3. Nhấn nút Đăng nhập.

  Ở một số khu vực, khi kết nối với My Kaspersky đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận Tuyên bố về xử lý dữ liệu cho mục đích sử dụng cổng thông tin web được lưu tại đường dẫn sau: <ổ đĩa>:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 21.3\Doc\KAV-KIS-PURE-KFA\<ngôn ngữ>\consumer_gdpr_kav_kis_kts_kfa_2021_tr_mykaspersky_mykaspersky.txt(đối với hệ điều hành 64 bit) hoặc <ổ đĩa>:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 21.3\Doc\KAV-KIS-PURE-KFA\<ngôn ngữ>\consumer_gdpr_kav_kis_kts_kfa_2021_tr_mykaspersky_mykaspersky.txt (đối với hệ điều hành 32 bit).

  • Trong cửa sổ Kết nối đến My Kaspersky, nhập thông tin tài khoản để kết nối ứng dụng với My Kaspersky và nhấn vào nút Đăng nhập.
  • Nếu bạn chưa có một tài khoản My Kaspersky:
   1. Nhấn nút Tạo tài khoản và đăng ký trên My Kaspersky.
   2. Nhấn vào nút Tạo.

Ứng dụng sẽ kết nối thiết bị của bạn với My Kaspersky.

Để tiến hành quản lý từ xa chế độ bảo vệ máy tính:

 1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
 2. Nhấn vào nút My Kaspersky.
 3. Trong cửa sổ My Kaspersky, nhấn vào nút Đến My Kaspersky.

Cửa sổ My Kaspersky sẽ được mở ra trong trình duyệt mặc định.

Một kết nối đến My Kaspersky có thể thất bại do lỗi của My Kaspersky. Khi điều này xảy ra, Kaspersky Internet Security sẽ hiển thị thông báo về lỗi của My Kaspersky và đang được giải quyết bởi đội ngũ Kaspersky. Nếu bạn không thể kết nối đến My Kaspersky do lỗi của My Kaspersky, hãy thử kết nối lại sau.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.