Chặn thu thập dữ liệu

1 Tháng Tư, 2021

ID 93505

Để chặn thu thập dữ liệu:

 1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
 2. Nhấn vào nút Settings 2019.png ở phần dưới của cửa sổ.

  Cửa sổ Thiết lập sẽ mở ra.

 3. Trong mục Bảo vệ, hãy chọn thành phần Trình duyệt riêng tư.

  Cửa sổ Thiết lập Trình duyệt riêng tư sẽ được mở ra.

 4. Nếu thành phần này bị tắt, hãy bật nó bằng cách đặt nút bật/tắt ở phần trên của cửa sổ thành Bật.
 5. Chọn Chặn thu thập dữ liệu.

  Kaspersky Internet Security sẽ chặn các nỗ lực thu thập dữ liệu trên tất cả các website trừ các ngoại lệ.

 6. Nếu bạn muốn chặn hoặc cho phép thu thập dữ liệu dựa trên hạng mục của dịch vụ theo dõi:
  1. Nhấn vào liên kết Danh mục và loại trừ để mở ra cửa sổ Danh mục và loại trừ.
  2. Ở chế độ mặc định, thu thập dữ liệu bị chặn cho tất cả các hạng mục dịch vụ theo dõi và tất cả các mạng xã hội. Xóa hộp kiểm đối diện các hạng mục dịch vụ theo dõi và mạng xã hội mà bạn muốn cho phép thu thập dữ liệu.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.