Thông tin về bảo vệ một dòng truyền phát âm thanh đến từ thiết bị ghi âm

1 Tháng Tư, 2021

ID 94303

Kẻ xâm nhập có thể cố gắng thu dòng truyền phát âm thanh từ các thiết bị ghi âm thông qua các phần mềm đặc biệt. Thiết bị ghi âm là các microphone được kết nối đến hoặc tích hợp vào máy tính và có thể truyền tải dòng âm thanh thông qua một giao diện card âm thanh (tín hiệu đầu vào). Kaspersky Internet Security sẽ giám sát các ứng dụng nhận được dòng truyền phát âm thanh từ thiết bị ghi âm và bảo vệ dòng truyền phát âm thanh khỏi bị chặn trái phép.

Theo mặc định, Kaspersky Internet Security sẽ chặn các ứng dụng từ các nhóm tin tưởng Không tin tưởng và Giới hạn mức Cao khỏi việc nhận các dòng âm thanh từ thiết bị ghi âm kết nối với máy tính. Bạn có thể cho phép các ứng dụng nhận dòng truyền phát âm thanh từ thiết bị ghi âm một cách thủ công.

Nếu một ứng dụng từ nhóm tin tưởng Giới hạn mức Thấp đang yêu cầu truy cập đến một thiết bị ghi âm, Kaspersky Internet Security sẽ hiển thị một thông báo và hỏi bạn có cho phép ứng dụng này được nhận dòng truyền phát âm thanh từ một thiết bị ghi âm hay không. Nếu Kaspersky Internet Security không thể hiển thị thông báo này (ví dụ như khi giao diện đồ họa của Kaspersky Internet Security vẫn chưa nạp xong), ứng dụng từ nhóm tin tưởng Giới hạn mức Thấp sẽ được phép nhận dòng truyền phát âm thanh từ một thiết bị ghi âm.

Ở chế độ mặc định, tất cả các ứng dụng trong nhóm Được Tin tưởng sẽ được phép nhận dòng truyền phát âm thanh từ thiết bị ghi âm.

Bảo vệ dòng truyền phát âm thanh có những tính năng đặc biệt sau:

  • Thành phần Kiểm soát ứng dụng phải được bật để chức năng này có thể hoạt động.
  • Sau khi thiết lập quyền truy cập của ứng dụng đến các thiết bị ghi âm đã được thay đổi (ví dụ như ứng dụng đã bị cấm nhận dòng âm thanh trong cửa sổ thiết lập Kiểm soát ứng dụng), ứng dụng này phải được khởi động lại để nó không thể nhận dòng âm thanh.
  • Việc kiểm soát truy cập đến dòng truyền phát âm thanh từ thiết bị ghi âm không tùy thuộc vào thiết lập truy cập webcam của ứng dụng.
  • Kaspersky Internet Security chỉ bảo vệ quyền truy cập đến các microphone tích hợp và lắp ngoài. Các thiết bị truyền phát âm thanh khác không được hỗ trợ.
  • Kaspersky Internet Security sẽ cho phép một ứng dụng được nhận dòng truyền phát âm thanh và không hiển thị bất kỳ thông báo nào nếu ứng dụng bắt đầu nhận dòng truyền phát âm thanh trước khi Kaspersky Internet Security được khởi chạy, hoặc nếu bạn đã đặt ứng dụng vào nhóm Không tin tưởng hoặc Giới hạn mức Cao sau khi ứng dụng bắt đầu nhận dòng truyền phát âm thanh.

Kaspersky Internet Security không đảm bảo sự bảo vệ dòng âm thanh từ các thiết bị như máy ảnh DSLR, máy quay phim, và camera hành động.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.