Bắt đầu

1 Tháng Tư, 2021

ID 97156

Để Kaspersky Internet Security có thể hỗ trợ các trình duyệt một cách toàn diện, hãy cài đặt và bật tiện ích Kaspersky Protection trong trình duyệt của bạn. Kaspersky Internet Security sử dụng phần mở rộng Kaspersky Protection để nhúng một đoạn mã vào trang web được mở ra trong Trình duyệt được bảo vệ và vào dòng lưu lượng. Ứng dụng sử dụng đoạn mã này để tương tác với trang web và truyền tải dữ liệu đến các ngân hàng có website được bảo vệ bởi thành phần An toàn giao dịch tài chính. Ứng dụng bảo vệ dữ liệu được truyền tải bởi đoạn mã sử dụng một chữ ký số. Kaspersky Internet Security có thể nhúng tập lệnh mà không sử dụng tiện ích Kaspersky Protection.

Kaspersky Internet Security sẽ ký vào dữ liệu được truyền tải bởi đoạn mã sử dụng cơ sở dữ liệu diệt virus được cài đặt và yêu cầu đến Kaspersky Security Network. Ứng dụng sẽ gửi yêu cầu đến Kaspersky Security Network bất kể là bạn đã chấp nhận các điều khoản của Tuyên bố Kaspersky Security Network hay không.

Cài đặt phần mở rộng Kaspersky Protection trong trình duyệt Microsoft Edge nhân Chromium, Mozilla Firefox và Google Chrome

Phần mở rộng Kaspersky Protection không được cài đặt tự động trong trình duyệt Microsoft Edge nhân Chromium, Mozilla Firefox và Google Chrome. Nếu phần mở rộng Kaspersky Protection không được cài đặt trong trình duyệt, ứng dụng sẽ nhắc bạn truy cập vào trang tải về phần mở rộng và cài đặt thủ công phần mở rộng Kaspersky Protection khi trình duyệt đó được khởi động.

Hỗ trợ Trình duyệt Yandex

Khi sử dụng Trình duyệt Yandex, các thành phần ứng dụng sau đây đang hoạt động:

  • Trình duyệt được bảo vệ
  • Kiểm tra liên kết
  • Chống virus cho web
  • Chống lừa đảo

Các thành phần Trình duyệt riêng tư và Chặn quảng cáo hoạt động nhưng không thể được cấu hình trong Yandex Browser.

Hỗ trợ Internet Explorer

Kể từ Kaspersky Internet Security 2021, phần mở rộng Kaspersky Protection sẽ không hỗ trợ trình duyệt Internet Explorer nữa. Nếu vẫn muốn tiếp tục sử dụng phần mở rộng Kaspersky Protection, bạn có thể quay lại phiên bản trước của ứng dụng.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.