Xác nhận các hành động nguy hiểm

11 Tháng Mười, 2023

ID 239164

Kaspersky Password Manager cung cấp khả năng bảo vệ bổ sung bằng cách gửi mã xác minh qua email để xác nhận các hành động nguy hiểm tiềm tàng.

Các hành động yêu cầu xác nhận bổ sung:

 • Đặt lại mật khẩu tổng
 • Thay thế cơ sở dữ liệu đám mây bằng cơ sở dữ liệu cục bộ

Nếu Kaspersky Password Manager được liên kết với tài khoản My Kaspersky

Trong trường hợp này, bạn có thể xác nhận hành động dọn dẹp cơ sở dữ liệu bằng cách nhập mã xác minh được gửi qua email cho bạn.

Nếu tắt đồng bộ hóa dữ liệu, bạn chỉ có thể dọn dẹp cơ sở dữ liệu cục bộ bằng cách nhập mật khẩu tài khoản My Kaspersky của mình vào bước Nhập mật khẩu cho tài khoản My Kaspersky của bạn. Bạn cũng cần nhập mã bảo mật từ tin nhắn văn bản nếu bật xác thực hai yếu tố.

Bạn có thể gặp lỗi "Mật khẩu không chính xác" nếu sử dụng tài khoản từ nhà cung cấp bên thứ ba không được liên kết với tài khoản My Kaspersky. Tài khoản từ nhà cung cấp bên thứ ba không được phép thực hiện các hành động nguy hiểm như dọn dẹp cơ sở dữ liệu.

Để liên kết tài khoản từ nhà cung cấp bên thứ ba với tài khoản My Kaspersky, hãy thực hiện các bước sau:

 1. Truy cập My Kaspersky:
  • Bằng cách nhấn vào liên kết Bạn đã quên mật khẩu? trên bước Nhập mật khẩu cho tài khoản My Kaspersky của bạn.
  • Hoặc bằng cách sử dụng một liên kết trực tiếp đến My Kaspersky.
 2. Đăng nhập vào My Kaspersky bằng cùng một tài khoản do bên thứ ba cung cấp như trong Kaspersky Password Manager.
 3. Nếu sử dụng tài khoản từ nhà cung cấp bên thứ ba để đăng nhập vào My Kaspersky lần đầu tiên, bạn cần chỉ định khu vực và chấp nhận Điều khoản sử dụng của cổng thông tin web.
 4. Nhấn vào nút Đặt mật khẩu.
 5. Nhập thông tin đăng nhập tài khoản My Kaspersky và nhấn vào Lưu thay đổi.

Bây giờ bạn có thể nhập mật khẩu mới cho tài khoản My Kaspersky trên bước Nhập mật khẩu cho tài khoản My Kaspersky của bạn để hoàn thành thao tác dọn dẹp cơ sở dữ liệu cục bộ.

Nếu Kaspersky Password Manager không được liên kết với tài khoản My Kaspersky

Trong trường hợp này, cơ sở dữ liệu cục bộ của bạn không được My Kaspersky bảo vệ và tùy chọn yêu cầu mã xác minh để xác nhận thao tác dọn dẹp cơ sở dữ liệu cục bộ không khả dụng.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.