Sử dụng Trình xác thực

11 Tháng Mười, 2023

ID 257348

Mở rộng tất cả | Thu gọn tất cả

Khả năng nhận mật khẩu dùng một lần của bạn không chỉ giới hạn ở tin nhắn văn bản. KasperskyPassword Manager cũng có thể tạo và lưu mật khẩu dùng một lần vào kho bảo mật. Sau đó, bạn có thể sử dụng chúng cho các dịch vụ có tính năng xác thực hai bước.

Chỉ có thể thêm mật khẩu dùng một lần vào phiên bản di động của Kaspersky Pass Manager bằng cách quét mã QR theo cách thủ công hoặc bằng cách nhập các mục từ Google Authenticator. Khi sử dụng các dịch vụ có tính năng xác thực hai bước, bạn cần nhập mật khẩu dùng một lần được lưu trong KasperskyPassword Manager.

Sau khi thêm mật khẩu dùng một lần vào kho bảo mật, mật khẩu đó sẽ được tạo trên bất kỳ thiết bị nào được cài đặt KasperskyPassword Manager và được kết nối với tài khoản My Kaspersky của bạn. Mật khẩu dùng một lần được tạo tự động và không bao giờ lặp lại nên bạn không cần phải nhớ chúng.

Để xem danh sách mật khẩu dùng một lần, hãy nhấn vào Authenticator trong cửa sổ chính của ứng dụng.

Trước khi xóa mật khẩu dùng một lần, đảm bảo rằng bạn đã tắt xác thực hai yếu tố cho tài khoản hoặc thiết lập một cách khác để tạo mật khẩu dùng một lần. Nếu không, bạn có thể mất quyền truy cập tài khoản được bảo vệ bằng mật khẩu dùng một lần.

Để biết thêm chi tiết, hãy xem Trợ giúp trực tuyến dành cho thiết bị di động.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.