Biểu tượng ứng dụng

11 Tháng Mười, 2023

ID 85010

Biểu tượng ứng dụng (chìa khóa cùng ổ khóa màu xanh lá - cho kho bảo mật được mở khóa và chìa khóa cùng ổ khóa màu đỏ - cho kho bảo mật được khóa) sẽ xuất hiện trong khu vực thông báo của thanh tác vụ sau khi Kaspersky Password Manager được cài đặt.

Biểu tượng ứng dụng có một menu lối tắt. Menu lối tắt của biểu tượng ứng dụng cho phép truy cập nhanh vào các chức năng chính của ứng dụng.

Nếu kho bảo mật được mở khóa, bạn có thể sử dụng menu lối tắt của biểu tượng Kaspersky Password Manager để:

 • Khóa kho bảo mật.
 • Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
 • Vào các trang web nơi bạn có thể tải về Kaspersky Password Manager cho các thiết bị khác.
 • Mở cửa sổ thiết lập ứng dụng.
 • Mở trợ giúp Kaspersky Password Manager.
 • Xem thông tin về Kaspersky Password Manager.
 • Thoát Kaspersky Password Manager.

Nếu kho bảo mật bị khóa, bạn có thể sử dụng menu lối tắt của biểu tượng Kaspersky Password Manager để:

 • Mở khóa kho bảo mật.
 • Vào các trang web nơi bạn có thể tải về Kaspersky Password Manager cho các thiết bị khác.
 • Mở trợ giúp Kaspersky Password Manager.
 • Xem thông tin về Kaspersky Password Manager.
 • Thoát Kaspersky Password Manager.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.