Bỏ qua các trang web

11 Tháng Mười, 2023

ID 85224

Mở rộng tất cả | Thu gọn tất cả

Bạn có thể chỉ định các trang web bạn không muốn Kaspersky Password Manager tự động lưu thông tin hoặc điền vào biểu mẫu trực tuyến trên đó.

Thêm một trang web vào danh sách bị bỏ qua thông qua phần mở rộng

Thêm một trang web vào danh sách bị bỏ qua thông qua cửa sổ chính của ứng dụng

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.