Đăng xuất khỏi tài khoản My Kaspersky của bạn

11 Tháng Mười, 2023

ID 86653

Tất cả các thiết bị được kết nối với cùng tài khoản My Kaspersky đều truy cập và đồng bộ với cùng một ổ lưu trữ đám mây. Nếu bạn muốn sử dụng một kho bảo mật khác, hãy đăng xuất và sau đó đăng nhập với một tài khoản My Kaspersky khác.

Đăng xuất khỏi tài khoản My Kaspersky của bạn

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.