Kết nối đến My Kaspersky

11 Tháng Mười, 2023

ID 86786

Mở rộng tất cả | Thu gọn tất cả

Kết nối với My Kaspersky sẽ cho phép bạn đồng bộ dữ liệu trên các thiết bị của bạn. Tất cả các thiết bị được kết nối đến My Kaspersky với cùng tài khoản My Kaspersky đều truy cập đến cùng một ổ lưu trữ đám mây. Tính năng Đồng bộ hóa dữ liệu giữa các thiết bị sẽ không khả dụng nếu bạn không được kết nối với My Kaspersky.

Việc sử dụng My Kaspersky được quy định bởi các điều khoản và điều kiện của Tuyên bố về việc xử lý dữ liệu cho mục đích sử dụng cổng thông tin trang web (Tuyên bố về cổng thông tin trang web). Khi bạn kết nối My Kaspersky, bạn xác nhận rằng bạn chấp nhận tuyên bố này.

Tự động kết nối với My Kaspersky

Kaspersky Password Manager có thể tự động kết nối với My Kaspersky nếu bạn đã kết nối với My Kaspersky trên máy tính của mình qua một trong số các ứng dụng sau:

  • Kaspersky Anti-Virus
  • Kaspersky Internet Security
  • Kaspersky Security Cloud
  • Kaspersky Total Security
  • Kaspersky Free
  • Kaspersky Secure Connection

Đăng nhập bằng thông tin đăng nhập được điền tự động

Kết nối thủ công với My Kaspersky

Nếu bạn chưa đăng nhập vào My Kaspersky qua bất kỳ ứng dụng Kaspersky nào, bạn có thể kết nối với My Kaspersky một cách thủ công.

Kết nối với My Kaspersky bằng tài khoản có sẵn của bạn

Kết nối với My Kaspersky bằng Google, Facebook và Apple

Tạo một tài khoản My Kaspersky từ giao diện ứng dụng

Nếu bạn chưa nhận được một tin nhắn SMS chứa mã bảo mật

Bắt đầu sử dụng nhưng không kết nối với My Kaspersky

Nếu bạn mới sử dụng Kaspersky Password Manager, bạn có thể bỏ qua việc kết nối với My Kaspersky và bắt đầu sử dụng ứng dùng mà không cần kết nối. Tùy từng thời điểm, ứng dụng sẽ nhắc bạn kết nối với My Kaspersky.

Tạo một tài khoản My Kaspersky sau

Làm cách nào để tránh việc những người dùng khác nhau truy cập cùng một kho bảo mật?

Những người dùng có các tài khoản Windows riêng biệt trên một máy tính nên kết nối Kaspersky Password Manager với các tài khoản My Kaspersky khác nhau. Nếu những người dùng này kết nối với cùng một tài khoản My Kaspersky, họ sẽ sử dụng cùng kho bảo mật cục bộ và ổ lưu trữ đám mây. Điều này có nghĩa là họ sẽ dùng chung toàn bộ mật khẩu và các dữ liệu nhạy cảm khác.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.