Làm thế nào để gửi phản hồi về An toàn giao dịch tài chính

30 Tháng Mười Một, 2021

ID 126790

Bạn có thể gửi phản hồi đến Kaspersky về hoạt động của thành phần An toàn giao dịch tài chính hoặc báo cáo sự cố về thành phần này.

Cách gửi phản hồi

Cách báo cáo sự cố

Nếu ứng dụng không thể gửi phản hồi (ví dụ, do kết nối Internet không khả dụng), phản hồi này sẽ được lưu lên máy tính của bạn. Phản hồi được lưu trữ công khai trong 30 ngày.

Bạn có thể gửi phản hồi về hoạt động của thành phần An toàn giao dịch tài chính lên đến 10 lần mỗi ngày.

Bạn cũng có thể gửi phản hồi sau khi thành phần An toàn giao dịch tài chính đã bị tắt. Sau khi thành phần này đã bị tắt, bạn có thể gửi phản hồi một lần mỗi tháng.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.