Cập nhật ứng dụng đã cài đặt

30 Tháng Mười Một, 2021

ID 127465

Mục này cung cấp thông tin về cách bạn có thể sử dụng Kaspersky Security Cloud để cập nhật các ứng dụng đã cài đặt.

Phần trợ giúp

Thông tin về Cập nhật phần mềm

Làm thế nào để thay đổi thiết lập Cập nhật phần mềm

Tìm kiếm bản cập nhật ứng dụng

Cách cấu hình chế độ tìm kiếm bản cập nhật

Xem danh sách các bản cập nhật ứng dụng

Xóa một bản cập nhật hoặc ứng dụng từ danh sách loại trừ

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.