Tìm kiếm bản cập nhật ứng dụng

30 Tháng Mười Một, 2021

ID 127468

Để bắt đầu tìm kiếm bản cập nhật ứng dụng:

  1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
  2. Nhấn vào nút Công cụ khác.

    Giao diện Công cụ sẽ mở ra.

  3. Chuyển đến mục Quản lý ứng dụng.
  4. Nhấn vào liên kết Cập nhật phần mềm để mở cửa sổ Cập nhật phần mềm.
  5. Nhấn vào nút Bắt đầu quét.

Việc này sẽ bắt đầu quá trình tìm kiếm cho các bản cập nhật ứng dụng. Kết quả của tìm kiếm sẽ được hiển thị trong cửa sổ.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.