Cách bật hoặc tắt việc nhận tin tức bảo mật trên My Kaspersky

30 Tháng Mười Một, 2021

ID 137579

Để bật hoặc tắt tính năng nhận tin tức bảo mật trên My Kaspersky:

 1. Mở trang chính của My Kaspersky.
 2. Nhấp vào nút Đăng nhập và nhập địa chỉ email mà bạn đã chỉ định khi tạo tài khoản và mật khẩu của bạn.
 3. Nhấn vào nút .

  Thao tác này sẽ mở cửa sổ để xem các thông báo.

 4. Ở phía bên trên của cửa sổ thông báo, nhấp vào nút .

  Thao tác này sẽ mở ra cửa sổ thiết lập thông báo.

 5. Thực hiện một trong các thao tác sau:
  • Nếu bạn muốn bật tính năng nhận tin tức bảo mật, nhấp chọn hộp kiểm Tin tức bảo mật.
  • Nếu bạn muốn tắt tính năng nhận tin tức bảo mật, hãy bỏ chọn hộp kiểm Tin tức bảo mật.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.