Cung cấp dữ liệu đến Kaspersky Security Network

30 Tháng Mười Một, 2021

ID 144977

Phạm vi dữ liệu được truyền tải đến Kaspersky Security Network được mô tả trong Tuyên bố của Kaspersky Security Network.

Để xem Tuyên bố của Kaspersky Security Network:

  1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
  2. Nhấn vào nút Settings 2019.png ở phần dưới của cửa sổ.

    Cửa sổ Thiết lập sẽ mở ra.

  3. Trong cửa sổ Thiết lập, chọn mục Bảo vệ.
  4. Trong mục Bảo vệ, hãy chọn thành phần Kaspersky Security Network.

    Cửa sổ Kaspersky Security Network hiện ra.

  5. Nhấn vào liên kết Tuyên bố Kaspersky Security Network để mở văn bản Tuyên bố Kaspersky Security Network.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.