Tính tương thích với các ứng dụng khác của Kaspersky

30 Tháng Mười Một, 2021

ID 149022

Kaspersky Security Cloud tương thích với các ứng dụng sau đây của Kaspersky:

  • Kaspersky Safe Kids 1.5
  • Kaspersky Password Manager 9.2
  • Kaspersky Software Updater 2.1
  • Kaspersky Virus Removal Tool 2015, 2020
  • Kaspersky VPN Secure Connection 4.0, 5.0, 5.1, 5.2, 5.3

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.