Cách cấu hình bộ lọc Chặn quảng cáo

30 Tháng Mười Một, 2021

ID 149074

 1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
 2. Nhấn vào nút Settings 2019.png ở phần dưới của cửa sổ.

  Cửa sổ Thiết lập sẽ mở ra.

 3. Chọn mục Bảo vệ.
 4. Chọn thành phần Chặn quảng cáo.

  Cửa sổ Thiết lập Chặn quảng cáo sẽ mở ra.

 5. Bật tính năng Chặn quảng cáo bằng cách nhấn vào công tắt ở phần trên của cửa sổ.
 6. Nhấn vào liên kết Danh sách bộ lọc để mở cửa sổ Danh sách bộ lọc.
 7. Trong cửa sổ Danh sách bộ lọc, hãy cấu hình các bộ lọc nếu cần:
  • Khuyên dùng. Nhóm này bao gồm bộ lọc chung và bộ lọc ngôn ngữ tương ứng với khu vực của bạn. Các bộ lọc này được bật theo mặc định.
  • Theo chủ đề. Nhóm này gồm hai bộ lọc:
   • Mạng xã hội. Bật bộ lọc này nếu bạn muốn chặn các mục như các nút Thích và Chia sẻ trên các trang mạng xã hội.
   • Yếu tố gây khó chịu. Bật bộ lọc này nếu bạn muốn chặn thông báo bật lên, cửa sổ và các yếu tố khác không thuộc trang web cụ thể.
  • Đặc trưng ngôn ngữ. Trong nhóm bộ lọc này, bạn có thể chọn một ngôn ngữ. Ứng dụng sẽ chặn biểu ngữ trên các website bằng ngôn ngữ được chỉ rõ.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.