Cách cấu hình chế độ tìm kiếm bản cập nhật

30 Tháng Mười Một, 2021

ID 152134

Để cấu hình chế độ tìm kiếm bản cập nhật cho những ứng dụng đã cài đặt:

 1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
 2. Nhấn vào nút Settings 2019.png.
 3. Chọn mục Bảo vệ.
 4. Chọn thành phần Cập nhật phần mềm.

  Cửa sổ Thiết lập Cập nhật phần mềm sẽ được mở ra.

 5. Trong mục Cập nhật, chọn hộp kiểm Bật Tìm kiếm bản cập nhật ứng dụng.
 6. Nhấn vào liên kết Thiết lập chế độ tìm kiếm bản cập nhật để chuyển đến cửa sổ Chế độ tìm kiếm bản cập nhật.
 7. Trong danh sách thả xuống Tìm kiếm bản cập nhật, hãy chọn một trong các tùy chọn sau đây:
  • Tự động. Nếu bạn chọn tùy chọn này, Kaspersky Security Cloud sẽ chạy một tác vụ tìm kiếm bản cập ứng dụng nhật ít nhất 24 giờ một lần theo thiết lập nội bộ của ứng dụng.
  • Mỗi phút / Mỗi giờ / Mỗi ngày / Hàng tuần / Mỗi tháng / Vào thời gian chỉ định. Nếu bạn chọn một trong các tùy chọn này, Kaspersky Security Cloud sẽ tác vụ tìm kiếm bản cập nhật dựa trên lịch được xác định ở mức độ chính xác đến từng phút. Khi một trong các tùy chọn này được chọn, hộp kiểm Trì hoãn chạy sau khi ứng dụng khởi động N phút sẽ khả dụng.
  • Sau khi ứng dụng khởi động. Sau khi Kaspersky Security Cloud khởi chạy, ứng dụng sẽ chạy một tác vụ tìm kiếm bản cập nhật ứng dụng sau khi chờ số phút được chỉ định trong trường Bắt đầu trong N phút.
  • Sau mỗi bản cập nhật. Kaspersky Security Cloud sẽ tìm kiếm bản cập nhật ứng dụng sau khi tải xuống và cài đặt gói cập nhật mới cho Kaspersky Security Cloud.
 8. Chọn hộp kiểm Tìm kiếm các bản cập nhật vào ngày tiếp theo nếu máy tính đã tắt để bắt đầu tìm kiếm khi máy tính bật sau khi bỏ lỡ một tìm kiếm đã lên lịch. Nếu bạn không chọn hộp kiểm này, ứng dụng sẽ bắt đầu tìm kiếm chỉ vào thời gian đã lên lịch khi máy tính bật.
 9. Chọn hộp kiểm Chỉ tìm kiếm các bản cập nhật ứng dụng khi trình bảo vệ màn hình đang hoạt động hoặc máy tính bị khóa để bắt đầu tìm kiếm bản cập nhật chỉ khi bạn không làm việc trên máy tính và để máy tính không tốn thêm tài nguyên khi bạn đang làm việc. Nếu bạn không chọn hộp kiểm này, ứng dụng sẽ bắt đầu tìm kiếm vào thời gian đã lên lịch bất kể bạn có đang làm việc trên máy tính hay không.
 10. Để lưu các thiết lập, hãy nhấn vào nút Lưu.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.