Giới thiệu về Kiểm tra tài khoản

30 Tháng Mười Một, 2021

ID 153899

Hầu hết người dùng tạo tài khoản trên các website khác nhau cho các mục đích công việc, mua sắm và giao tiếp. Luôn có rủi ro liên quan đến việc những kẻ tấn công xâm nhập vào trang đó và chiếm quyền truy cập dữ liệu người dùng. Nếu bạn sử dụng cùng địa chỉ email và mật khẩu trên các trang khác nhau, rất có khả năng dữ liệu của bạn sẽ bị rò rỉ.

Với Kaspersky Security Cloud, bạn có thể kiểm tra các tài khoản người dùng của mình để phát hiện khả năng rò rỉ tiềm tàng. Nếu quá trình kiểm tra phát hiện ra rằng dữ liệu của bạn có thể bị truy cập công khai, ứng dụng sẽ thông báo cho bạn về sự cố này và hiển thị một danh sách các trang có thể xảy ra sự cố rò rỉ dữ liệu, ngày có thể xảy ra rò rỉ dữ liệu và danh mục dữ liệu có thể bị truy cập công khai.

Khi kiểm tra tài khoản người dùng, Kaspersky không truy xuất dữ liệu dưới dạng văn bản thuần túy và chỉ sử dụng dữ liệu này cho mục đích kiểm tra được chỉ định mà không lưu trữ dữ liệu. Khi phát hiện một sự cố rò rỉ, Kaspersky Security Cloud không chiếm quyền truy cập chính dữ liệu người dùng đó mà chỉ cung cấp thông tin về các danh mục dữ liệu có thể bị truy cập công khai.

Kaspersky Security Cloud có thể thông báo cho bạn về một sự cố rò rỉ tiềm tàng thuộc các danh mục dữ liệu sau đây:

  • Dữ liệu cá nhân: ví dụ như dữ liệu hộ chiếu, dữ liệu sinh trắc học và dữ liệu về tuổi tác.
  • Dữ liệu ngân hàng: ví dụ như số thẻ tín dụng và tài khoản ngân hàng, thông tin về số tiền có trong thẻ tín dụng và tài khoản ngân hàng.
  • Lịch sử hoạt động: ví dụ như mã thông báo xác thực, lịch sử mật khẩu.

Theo mặc định, Kaspersky Security Cloud sẽ cố kiểm tra các tài khoản người dùng của bạn khi bạn được cho phép truy cập một website cụ thể. Trong quá trình cấp phép, địa chỉ email của bạn được sử dụng để đăng nhập vào website đó sẽ được mã hóa và được chuyển tiếp tới KSN đám mây. Nếu quá trình kiểm tra phát hiện ra rằng dữ liệu của bạn có thể bị truy cập công khai, bạn sẽ nhận được một thông báo phù hợp. Bạn có thể tắt Kiểm tra tài khoản.

Bạn có thể thêm tối đa 50 tài khoản để kiểm tra tự động. Các danh sách tài khoản trong Kaspersky Security Cloud không được đồng bộ hóa giữa các thiết bị. Các tài khoản được thêm được kiểm tra mỗi ngày một lần.

Việc thêm tài khoản vào danh sách kiểm tra tự động có thể không khả dụng trong vùng của bạn.

Kaspersky Security Cloud sẽ kiểm tra định kỳ địa chỉ email được liên kết với tài khoản My Kaspersky. Hoạt động kiểm tra đầu tiên sẽ được thực hiện sau 48 giờ, kể từ khi cài đặt ứng dụng. Các hoạt động kiểm tra tiếp theo sẽ được thực hiện sau mỗi 24 giờ.

Thành phần Kiểm tra tài khoản trong gói Free chỉ cho phép bạn kiểm tra tài khoản My Kaspersky theo cách thủ công. Tính năng tự động kiểm tra tài khoản này và các tài khoản khác chỉ khả dụng trong gói Cá nhân và gói Family.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.