Cách chạy Quét tập tin hoặc thư mục thông qua menu ngữ cảnh

30 Tháng Mười Một, 2021

ID 199673

Để chạy tác vụ quét tập tin hoặc thư mục thông qua menu ngữ cảnh, hãy thực hiện các hành động sau:

  1. Nhấn chuột phải vào tập tin hoặc thư mục cần được quét.
  2. Trong menu ngữ cảnh mở ra, hãy chọn Quét virus.

Kaspersky Security Cloud sẽ tiến hành quét tập tin hoặc thư mục đã chọn.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.