Làm thế nào để cấu hình thông báo ứng dụng

30 Tháng Mười Một, 2021

ID 201575

Nhấn vào liên kết bên dưới để tìm hiểu cách cấu hình thông báo ứng dụng.

Cách cấu hình gửi thông báo

Cách cấu hình gửi thông báo chứa tin tức và ưu đãi đặc biệt từ Kaspersky

Cách bật âm thông báo

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.