Các tạo lịch quét

30 Tháng Mười Một, 2021

ID 202599

Để tạo lịch quét:

  1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
  2. Bấm vào nút Quét.

    Cửa sổ mở ra chọn Quét.

  3. Trong cửa sổ Quét, hãy chọn kiểu quét và nhấn vào biểu tượng Settings 2019.png.
  4. Trong cửa sổ được mở, hãy nhấn liên kết Lịch quét để chuyển sang cửa sổ Lịch quét.
  5. Trong cửa sổ Lịch quét, trong danh sách Chạy quét, hãy chọn một khoảng thời gian, như Hàng ngày và chỉ định thời gian bắt đầu quét.

Không thể tạo lịch quét cho kiểu quét Quét từ Menu ngữ cảnh.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.