Cách tăng tốc hiệu năng máy tính

30 Tháng Mười Một, 2021

ID 203269

Sau khi sử dụng máy tính trong thời gian dài, hệ điều hành có thể hoạt động chậm lại. Hiện tượng chậm lại này là do một số lượng lớn các tập tin dư thừa và các lỗi registry của Windows tích tụ trong quá trình hoạt động.

Hệ điều hành cũng có thể bị chậm lại do các ứng dụng đã cài đặt mà ít được sử dụng. Nhiều ứng dụng trong số này có thể chạy ngay khi hệ điều hành nạp và có thể làm chậm máy tính một cách đáng kể. Thậm chí, bạn có thể không biết rằng một ứng dụng cụ thể đang chạy trong nền sử dụng hết tài nguyên máy tính.

Để tăng tốc hiệu năng máy tính:

 1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
 2. Nhấn vào nút Tăng tốc PC.
 3. Trong cửa sổ Tăng tốc PC được mở:
  • Trong mục Tăng tốc hiệu năng máy tính, hãy nhấn nút Bắt đầu (hoặc Xem nếu lệnh tìm kiếm đã được thực hiện).

   Ứng dụng sẽ thực hiện tìm kiếm và tạo báo cáo chứa các nội dung sau:

   • Các tập tin hệ thống không sử dụng. Nhấn vào mục đó để xem báo cáo chi tiết về các tập tin hệ điều hành không được sử dụng. Nhấn vào nút Xóa để xóa các tập tin này.
   • Lỗi registry của Windows. Nhấn vào mục đó để xem báo cáo chi tiết về các lỗi registry của Windows mà bạn có thể xóa mà không lo làm hỏng hệ điều hành. Nhấn vào nút Sửa chữa để khắc phục các lỗi được phát hiện.
  • Nhấn vào mục Tăng tốc quá trình khởi động để xem báo cáo cho biết ứng dụng tự động chạy nào đang làm chậm máy tính. Gạt nút bật/tắt Tự động chạy bên cạnh ứng dụng thành Tắt và nhấn vào Hoàn tất.
  • Nhấn vào Giải phóng không gian để giải phóng không gian ổ đĩa cứng. Trong cửa sổ được mở, hãy tìm kiếm các tập tin không cần thiết.
   • Các tập tin trùng lặp. Nhấn vào nút Tìm kiếm để bắt đầu tìm kiếm các tập tin trùng lặp. Bạn có thể chỉ định khoảng tìm kiếm trong danh sách thả xuống. Trong cửa sổ kết quả tìm kiếm, chọn tập tin và nhấn vào Xóa.
   • Các tập tin lớn. Nhấn vào nút Tìm kiếm để bắt đầu tìm kiếm các tập tin lớn. Bạn có thể chỉ định khoảng tìm kiếm trong danh sách thả xuống. Trong cửa sổ kết quả tìm kiếm, chọn tập tin và nhấn vào Xóa.

    Tìm kiếm tập tin lớn không hoạt động đối với các tập tin có hai hoặc nhiều tham chiếu liên kết cứng trong hệ điều hành.

   • Các ứng dụng không sử dụng. Nhấn vào nút Tìm kiếm. Báo cáo kết quả tìm kiếm chứa danh sách các ứng dụng không được sử dụng trên ba tháng. Chọn một ứng dụng và nhấn vào Xóa.

Để gửi phản hồi về hiệu năng của tính năng Tăng tốc PC:

Trong cửa sổ Tăng tốc PC, hãy nhấn nút Gửi phản hồi và hoàn thành biểu mẫu phản hồi.

Các chuyên gia của Kaspersky cần phản hồi của bạn để đánh giá chất lượng của tính năng Tăng tốc PC.

Tính năng Tăng tốc PC chỉ khả dụng ở chế độ thử nghiệm đến 30 tháng 6 năm 2021.

Chức năng này không khả dụng ở mọi khu vực.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.