Cài đặt ứng dụng

30 Tháng Mười Một, 2021

ID 43556

Một số phiên bản của Kaspersky Security Cloud được phân phối theo gói đăng ký, mật khẩu nhận được từ nhà cung cấp dịch vụ phải được nhập trước khi cài đặt.

Sau khi bạn nhập mật khẩu, cài đặt ứng dụng sẽ bắt đầu.

Cài đặt của ứng dụng có thể mất một thời gian. Chờ cho nó để kết thúc.

Sau khi cài đặt đã hoàn tất, Trình hướng dẫn cài đặt sẽ tự động tiến hành bước tiếp theo.

Kiểm tra trong quá trình cài đặt ứng dụng

Kaspersky Security Cloud thực hiện một số kiểm tra trong quá trình cài đặt. Việc kiểm tra này có thể dẫn đến phát hiện của các vấn đề sau đây:

 • Hệ điều hành không đúng theo yêu cầu của phần mềm. Trong quá trình cài đặt trình hướng dẫn sẽ kiểm tra các điều kiện sau đây:
  • Hệ thống điều hành và các Service Pack đáp ứng các yêu cầu phần mềm
  • Tất cả các ứng dụng yêu cầu đều khả dụng
  • Dung lượng trống trên ổ đĩa đủ để cài đặt
  • Người dùng cài đặt ứng dụng có đặc quyền quản trị viên

  Nếu không đủ các điều kiện trên thì sẽ hiện ra một bảng thông báo trên màn hình.

 • Sự hiện diện của ứng dụng không tương thích trên máy tính. Nếu có bất kỳ ứng dụng không tương thích nào được phát hiện, các ứng dụng đó sẽ được hiển thị trong một danh sách trên màn hình và bạn sẽ được nhắc loại bỏ các ứng dụng đó. Các ứng dụng Kaspersky Security Cloud không có thể loại bỏ tự động nên được loại bỏ bằng tay. Khi loại bỏ các ứng dụng không tương thích, bạn sẽ cần phải khởi động lại hệ thống điều hành của bạn, sau đó cài đặt của Kaspersky Security Cloud sẽ tiếp tục tự động.

Cài đặt Kaspersky Password Manager

Trước khi hoàn tất quá trình cài đặt, Kaspersky Security Cloud cũng sẽ yêu cầu bạn cài đặt Kaspersky Password Manager để bảo vệ các mật khẩu của bạn. Quá trình cài đặt Kaspersky Password Manager có thể tiếp tục sau khi kết thúc quá trình cài đặt Kaspersky Security Cloud, không có thông báo riêng về việc hoàn tất quá trình cài đặt Kaspersky Password Manager.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.