Trình xóa dữ liệu không sử dụng

30 Tháng Mười Một, 2021

ID 49936

Khu vực này đưa ra chỉ dẫn về cách loại bỏ các tập tin tạm thời và không sử dụng.

Phần trợ giúp

Về dọn sạch dữ liệu không sử dụng

Dọn dẹp dữ liệu không sử dụng

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.