Liên hệ với Hỗ trợ kỹ thuật

30 Tháng Mười Một, 2021

ID 70331

Phần này mô tả cách để nhận hỗ trợ kỹ thuật và các điều khoản cung cấp dịch vụ này.

Phần trợ giúp

Cách liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật

Hỗ trợ kỹ thuật qua điện thoại

Hỗ trợ kỹ thuật qua cổng thông tin My Kaspersky

Thu thập thông tin về Hỗ trợ Kỹ thuật

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.