Thiết lập Chống virus cho thư điện tử

30 Tháng Mười Một, 2021

ID 70873

Kaspersky Security Cloud cho phép quét email để phát hiện các đối tượng nguy hiểm sử dụng Chống Virus cho thư điện tử. Chống Virus cho thư điện tử bắt đầu khi hệ điều hành được khởi động và luôn hoạt động trong bộ nhớ RAM, quét tất cả các email được gửi hoặc được nhận trên POP3, SMTP, IMAP, MAPI, và NNTP, cũng như thông qua các kết nối được mã hóa (SSL) trên các giao thức POP3, SMTP và IMAP.

Theo mặc định, Chống virus cho thư điện tử quét cả thư đến và đi. Nếu cần thiết, bạn có thể bật tùy chọn chỉ quét các tin nhắn đến.

Để thiết lập Chống virus cho thư điện tử:

 1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
 2. Nhấn vào nút Settings 2019.png ở phần dưới của cửa sổ.

  Cửa sổ Thiết lập sẽ mở ra.

 3. Trong mục Bảo vệ, hãy chọn thành phần Chống virus cho thư điện tử.

  Các thiết lập Chống virus cho thư điện tử được hiển thị trong cửa sổ.

 4. Hãy chắc chắn rằng việc chuyển đổi ở phần trên của cửa sổ bật / tắt Chống Virus cho thư điện tử, được kích hoạt.
 5. Chọn mức độ bảo mật:
  • Khuyên dùng. Nếu đặt mức bảo mật này, tính năng Chống virus cho thư điện tử sẽ quét thư đến, thư đi và các tập nén đính kèm, đồng thời thực hiện phân tích suy nghiệm với cấp chi tiết Quét vừa.
  • Thấp. Nếu bạn chọn mức độ bảo mật này, Chống virus cho thư điện tử sẽ chỉ quét các thư đến mà không quét các tập nén đính kèm.
  • Cao. Nếu đặt mức bảo mật này, Chống virus cho thư điện tử sẽ quét thư đến, thư đi và các tập nén đính kèm, đồng thời thực hiện phân tích theo hành vi với cấp chi tiết Quét sâu.
 6. Trong mục Hành động khi phát hiện mối đe dọa, hãy chọn hành động mà bạn muốn Chống virus cho thư điện tử thực hiện khi phát hiện một đối tượng bị nhiễm mã độc (ví dụ như khử mã độc).

Nếu không có các mối đe dọa đã được phát hiện trong một email, hoặc nếu tất cả các đối tượng bị nhiễm mã độc đã được khử mã độc thành công, tin nhắn sẽ có thể được truy cập sau đó. Nếu thành phần này không khử mã độc cho một đối tượng bị nhiễm mã độc, Chống virus cho thư điện tử sẽ đổi tên hoặc xóa đối tượng đó khỏi tin nhắn và bổ sung một thông báo vào tiêu đề tin nhắn, thông báo rằng tin nhắn đó đã được xử lý bởi Kaspersky Security Cloud. Trước khi xóa đối tượng, Kaspersky Security Cloud tạo bản sao lưu của đối tượng đó và đặt bản sao vào Khu vực cách ly.

Khi bạn nâng cấp phiên bản ứng dụng gần đây hơn, các thiết lập Chống virus cho thư điện tử do người dùng thiết lập sẽ không được lưu. Phiên bản ứng dụng mới sẽ sử dụng các thiết lập Chống virus cho thư điện tử mặc định.

Nếu Kaspersky Security Cloud phát hiện mật khẩu cho tập nén trong nội dung văn bản trong quá trình quét, mật khẫu đó sẽ được sử dụng để quét nội dung của tập nén đó để tìm phần mềm độc hại. Mật khẩu không được lưu lại. Tập nén sẽ được giải nén trước khi quét. Nếu ứng dụng bị treo khi đang giải nén tập nén, bạn có thể xóa thủ công các tập tin được giải nén ở đường dẫn sau: %systemroot%\temp. Tập tin có tiền tố PR.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.