Kiểm tra tính an toàn của website

30 Tháng Mười Một, 2021

ID 70888

Kaspersky Security Cloud cho phép kiểm tra độ an toàn của một website trước khi bạn nhấn vào liên kết để truy cập nó. Các website được kiểm tra sử dụng Kiểm tra liên kết.

Thành phần Kiểm tra liên kết sẽ kiểm tra các liên kết trên một trang web được mở trong Microsoft Edge nhân Chromium, Google Chrome hoặc Mozilla Firefox. Kaspersky Security Cloud sẽ hiển thị một trong những biểu tượng sau bên cạnh mỗi liên kết được kiểm tra:

Trang web an toàn – nếu trang web được liên kết là an toàn theo Kaspersky

Trang web an toàn – nếu không có thông tin nào về tình trạng an toàn của trang web được liên kết

wtb_orange.png – nếu một trang web được mở từ một liên kết có thể bị tội phạm dùng để gây hại cho máy tính hoặc dữ liệu của bạn, theo Kaspersky

Trang web an toàn – nếu trang web được liên kết là nguy hiểm theo Kaspersky

Để xem một cửa sổ pop-up với các chi tiết trên các liên kết, trỏ đến biểu tượng tương ứng.

Theo mặc định, Kaspersky Security Cloud kiểm tra các liên kết trong kết quả tìm kiếm. Bạn có thể bật liên kết kiểm tra trên tất cả các website.

Để bật kiểm tra liên kết trên các website:

 1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
 2. Nhấn vào nút Settings 2019.png ở phần dưới của cửa sổ.

  Cửa sổ Thiết lập sẽ mở ra.

 3. Trong mục Bảo vệ, chọn tiểu mục Chống virus cho web.

  Cửa sổ hiển thị các tùy chỉnh Chống virus cho web.

 4. Hãy mở mục Thiết lập nâng cao Chống virus cho web bằng cách nhấn vào liên kết Thiết lập nâng cao.
 5. Trong mục Kiểm tra liên kết, chọn hộp kiểm Kiểm tra liên kết.
 6. Nếu bạn muốn Kaspersky Security Cloud quét nội dung của tất cả các website, chọn Trên tất cả các website ngoại trừ những website được quy định.
 7. Nếu cần, hãy quy định các trang web mà bạn tin tưởng trong cửa sổ Loại trừ. Mở cửa sổ này bằng cách bấm vào liên kết Quản lý loại trừ. Kaspersky Security Cloud sẽ không quét nội dung của các trang web được quy định.
 8. Nếu bạn muốn Kaspersky Security Cloud kiểm tra nội dung của các trang web cụ thể:
  1. Chọn Chỉ trên các website được chỉ định.
  2. Bấm vào liên kết Cấu hình các website được kiểm tra để mở ra cửa sổ Các website được kiểm tra.
  3. Nhấn vào nút Thêm.
  4. Nhập địa chỉ của trang web mà bạn muốn kiểm tra nội dung.
  5. Chọn trạng thái kiểm tra của trang web (nếu trạng thái này là Kích hoạt, Kaspersky Security Cloud sẽ kiểm tra nội dung trang web).
  6. Nhấn vào nút Thêm.

   Trang web được chỉ định xuất hiện trong danh sách trong cửa sổ Các website được kiểm tra. Kaspersky Security Cloud sẽ kiểm tra các URL trên trang web này.

 9. Để cấu hình thiết lập nâng cao cho kiểm tra URL, trong cửa sổ Thiết lập nâng cao Chống virus cho web, phần Kiểm tra liên kết, nhấn vào liên kết Cấu hình Kiểm tra liên kết để mở ra cửa sổ Kiểm tra liên kết.
 10. Nếu bạn muốn Kaspersky Security Cloud thông báo cho bạn về tính an toàn của các liên kết trên tất cả các trang web thì trong phần Kiểm tra liên kết, chọn Tất cả liên kết.
 11. Nếu bạn muốn Kaspersky Security Cloud hiển thị thông tin về việc liệu một liên kết có thuộc một hạng mục nội dung trang web cụ thể hay không (ví dụ như Báng bổ, tục tĩu):
  1. Chọn hộp kiểm Hiển thị thông tin trên các chuyên mục của nội dung trang web.
  2. Chọn vào mục bên cạnh nội dung website về những thông tin sẽ được hiển thị trong phần đánh giá.

Kaspersky Security Cloud kiểm tra các liên kết trên các trang web cụ thể và hiển thị thông tin về hạng mục các liên kết phù hợp với các thiết lập được chọn.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.