Cách chạy tác vụ Quét tùy chỉnh

30 Tháng Mười Một, 2021

ID 70905

Tác vụ Quét tùy chọn cho phép bạn quét một tập tin, thư mục hoặc ổ đĩa để tìm virus và các mối đe dọa khác.

Để bắt đầu quét tùy chọn:

  1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
  2. Bấm vào nút Quét.

    Cửa sổ mở ra chọn Quét.

  3. Trong của sổ Quét, chọn mục Quét tùy chọn section.
  4. Nhấn vào nút Lựa chọn và chỉ định một đối tượng trong cửa sổ chọn tập tin hoặc thư mục được mở ra.
  5. Nhấn vào nút Chạy quét.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.