Thông tin về mã kích hoạt

30 Tháng Mười Một, 2021

ID 71010

Mã kích hoạt là một mã mà bạn nhận được khi mua một gói đăng ký cho Kaspersky Security Cloud. Mã này là cần thiết để kích hoạt các ứng dụng.

Mã kích hoạt là một chuỗi duy nhất gồm 20 ký tự định dạng tiếng Latin xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx.

Tùy thuộc vào cách bạn mua các phần mềm, bạn có thể nhận được mã kích hoat bằng một trong những cách sau:

  • Khi bạn mua một phiên bản đóng hộp của Kaspersky Security Cloud, một mã kích hoạt được cung cấp trong hướng dẫn sử dụng hoặc trên hộp bán lẻ có chứa đĩa CD cài đặt.
  • Khi bạn mua Kaspersky Security Cloud từ một cửa hàng trực tuyến, một mã kích hoạt được gửi đến địa chỉ mà bạn đã chỉ định khi đặt hàng.

Thời hạn sử dụng của gói đăng ký sẽ đếm ngược từ ngày bạn kích hoạt ứng dụng. Nếu bạn đã mua một gói đăng ký để sử dụng Kaspersky Security Cloud trên nhiều thiết bị, thời hạn của gói đăng ký sẽ bắt đầu khi bạn áp dụng mã kích hoạt lần đầu tiên.

Nếu bạn đã mua một gói đăng ký có tính năng tự động gia hạn, thời hạn của gói đăng ký đó sẽ bắt đầu từ thời điểm mua.

Nếu bạn đánh mất hoặc vô tình xóa mã kích hoạt sau khi kích hoạt ứng dụng, hãy liên hệ với bộ phận Hỗ trợ kỹ thuật Kaspersky để khôi phục mã.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.