Làm thế nào để thay đổi thiết lập Kiểm soát ứng dụng

30 Tháng Mười Một, 2021

ID 82507

Để thay đổi thiết lập Kiểm soát ứng dụng:

 1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
 2. Nhấn vào nút Settings 2019.png ở phần dưới của cửa sổ.

  Cửa sổ Thiết lập sẽ mở ra.

 3. Chọn mục Bảo vệ.
 4. Chọn thành phần Kiểm soát ứng dụng.
 5. Trong cửa sổ Kiểm soát ứng dụng, nhấn vào liên kết Quản lý ứng dụng để mở cửa sổ Quản lý ứng dụng.
 6. Chọn ứng dụng mà bạn cần trong danh sách và nhấn đúp vào tên của ứng dụng để mở cửa sổ Quy tắc ứng dụng.
 7. Để thiết lập các quy tắc cho việc truy cập bởi một ứng dụng tài nguyên hệ thống điều hành:
  1. Trên tab Tập tin và registry hệ thống, chọn thể loại tài nguyên liên quan.
  2. Nhấn vào biểu tượng trong cột có một hành động khả dụng cho tài nguyên (Đọc, Ghi, Xóa hoặc Tạo) để mở menu. Trong menu, chọn mục liên quan (Kế thừa, Cho phép, Tự động chọn hành động hoặc Chặn).
 8. Để thiết lập các quyền của một ứng dụng để thực hiện các hành động khác nhau trong hệ điều hành:
  1. Trên tab Quyền, chọn thể loại quyền liên quan.
  2. Trong cột Hành động, nhấn vào biểu tượng để mở menu và chọn mục liên quan (Kế thừa, Cho phép, Tự động chọn hành động hoặc Chặn).
 9. Để thiết lập các quyền của một ứng dụng để thực hiện các hành động khác nhau trên mạng:
  1. Trên tab Quy tắc mạng, bấm vào nút Thêm.

   Cửa sổ Quy tắc mạng mở ra.

  2. Trong cửa sổ mở ra, chỉ định các thiết lập quy tắc cần thiết và bấm Lưu.
  3. Gán một cấp ưu tiên cho quy tắc mới. Để làm điều này, chọn quy tắc và di chuyển nó lên hoặc xuống dọc danh sách.
 10. Để loại trừ các hành động nhất định của ứng dụng khỏi hạn chế của tính năng Kiểm soát ứng dụng, trên thẻ Loại trừ, chọn hộp kiểm tương ứng với các hành động mà bạn không muốn bị kiểm soát.
 11. Nhấp vào nút Lưu.

  Tất cả các loại trừ được tạo trong các quy tắc dành cho ứng dụng đều có thể được truy cập từ trong cửa sổ thiết lập Kaspersky Security Cloud, mục Mối đe dọa và loại trừ.

Màn hình Kiểm soát ứng dụng và hạn chế các hành động của các ứng dụng phù hợp với các thiết lập quy định.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.