Cách mở Bàn phím ảo

30 Tháng Mười Một, 2021

ID 82518

Bạn có thể mở Bàn phím ảo bằng các cách sau:

  • Từ cửa sổ ứng dụng
  • Từ thanh công cụ của Microsoft Edge nhân Chromium, Mozilla Firefox hoặc Google Chrome
  • Để sử dụng biểu tượng khởi chạy nhanh của Bàn phím ảo trong trường nhập liệu trên các website

    Bạn có thể cấu hình việc hiển thị biểu tượng khởi chạy nhanh trong trường nhập liệu trên các website.

    Khi Bàn phím ảo được sử dụng, Kaspersky Security Cloud sẽ tắt tùy chọn tự động điền vào trường nhập liệu trên các website.

  • Bằng cách nhấn tổ hợp phím bàn phím

Khởi động Bàn phím ảo từ cửa sổ ứng dụng

Khởi động Bàn phím ảo từ thanh công cụ của trình duyệt

Khởi động Bàn phím ảo bằng bàn phím thực

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.