Khôi phục dữ liệu từ bản sao lưu

30 Tháng Mười Một, 2021

ID 84525

Để khôi phục dữ liệu từ một bản sao lưu:

 1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
 2. Nhấn vào nút Công cụ khác.

  Giao diện Công cụ sẽ mở ra.

 3. Trong cửa sổ Công cụ, hãy chuyển đến mục Bảo vệ dữ liệu.
 4. Nhấn vào liên kết Sao lưu và khôi phục để mở cửa sổ Sao lưu và khôi phục.
 5. Thực hiện một trong các thao tác sau:
  • Bấm vào nút Khôi phục các tập tin đối diện tác vụ sao lưu.
  • Bấm vào nút Quản lý lưu trữ để mở một cửa sổ và bấm vào nút Khôi phục các tập tin trước bộ nhớ sao lưu liên quan.
 6. Nếu một mật khẩu đã được chỉ định khi bản sao dự phòng được tạo, hãy nhập mật khẩu này trong cửa sổ Nhập mật khẩu để truy cập kho lưu trữ.
 7. Trong danh sách thả xuống Ngày / giờ sao lưu, chọn ngày và giờ đã tạo bản sao dự phòng.
 8. Thực hiện một trong các thao tác sau:
  • Nếu bạn muốn khôi phục toàn bộ dữ liệu, hãy chọn hộp kiểm Tất cả dữ liệu.
  • Nếu bạn chỉ muốn khôi phục một số thư mục nhất định, hãy chọn hộp kiểm bên cạnh các thư mục liên quan.
  • Nếu bạn chỉ muốn khôi phục một số thư mục nhất định, hãy chọn hộp kiểm bên cạnh các tập tin liên quan trong cột Tên.
 9. Để chỉ khôi phục các kiểu tập tin cụ thể, hãy chọn các kiểu tập tin này trong danh sách thả xuống Loại tập tin.
 10. Bấm vào nút Khôi phục tập tin đã chọn.

  Cửa sổ Khôi phục các tập tin từ bản sao lưu sẽ được mở ra.

 11. Chọn một trong hai tùy chọn sau đây:
  • Thư mục gốc. Nếu chọn mục này, ứng dụng sẽ khôi phục dữ liệu đến thư mục gốc.
  • Thư mục được chỉ định. Nếu chọn tùy chọn này, ứng dụng sẽ khôi phục dữ liệu về thư mục được chỉ định. Bấm vào nút Duyệt để chọn thư mục mà bạn muốn khôi phục dữ liệu.
 12. Trong danh sách thả xuống Nếu xung đột tên tập tin, chọn tác vụ mà ứng dụng sẽ thực hiện khi tên của tập tin đang được khôi phục khớp với tên của tập tin đã có trong thư mục đích:
  • Hỏi người dùng – khi tên tập tin trùng nhau, ứng dụng sẽ nhắc bạn chọn một trong các tùy chọn sau: thay thế tập tin bằng bản sao lưu, lưu cả hai tập tin hoặc không khôi phục tập tin.
  • thay thế tập tin bằng bản sao lưu – Kaspersky Security Cloud xóa tập tin hiện có và thay thế tập tin này bằng tập tin được khôi phục từ bản Sao lưu.
  • lưu cả hai tập tin – Kaspersky Security Cloud giữ nguyên tập tin hiện có và lưu tập tin được khôi phục từ bản sao lưu bằng tên mới trong cùng thư mục.
  • không khôi phục tập tin này – Kaspersky Security Cloud giữ nguyên tập tin hiện có và không khôi phục tập tin cùng tên sao lưu.
 13. Bấm vào nút Khôi phục.

  Các tập tin được chọn để khôi phục sẽ được khôi phục từ bản sao lưu và được lưu trong thư mục được chỉ định.

Xem thêm:

Làm thế nào để bắt đầu một tác vụ sao lưu

Khôi phục dữ liệu từ bản sao lưu sử dụng Kaspersky Restore Utility

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.