Làm thế nào để truy cập tập tin được lưu trữ trong một kho dữ liệu

30 Tháng Mười Một, 2021

ID 84612

Để có được quyền truy nhập dữ liệu trong một kho dữ liệu:

  1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
  2. Ở phần dưới của cửa sổ chính, nhấn nút Công cụ khác.

    Giao diện Công cụ sẽ mở ra.

  3. Nhấp vào liên kết Mã hóa dữ liệu để mở cửa sổ Mã hóa dữ liệu.
  4. Nhấn nút Mở cạnh kho dữ liệu mà bạn cần.
  5. Nhập mật khẩu và bấm vào nút Mở trong Windows Explorer.

Các tập tin được lưu trữ trong kho dữ liệu xuất hiện trong cửa sổ Explorer. Bạn có thể thực hiện thay đổi cần thiết cho các tập tin và khóa kho dữ liệu lần nữa.

Kể từ phiên bản Kaspersky Security Cloud 4, khi bạn đổi tên kho, sẽ có một lỗi xuất hiện nếu bạn cố gắng mở kho đó. Để tránh điều này, chúng tôi khuyên bạn nên mở kho mà bạn muốn đổi tên, trích xuất dữ liệu của bạn và tạo một kho mới với dữ liệu này, đặt tên khác cho kho đó.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.