Thông tin về quản lý từ xa chế độ bảo vệ máy tính

30 Tháng Mười Một, 2021

ID 85310

Nếu máy tính của bạn đã cài đặt Kaspersky Security Cloud và kết nối với My Kaspersky, bạn có thể quản lý từ xa chế độ bảo vệ máy tính này.

Để quản lý từ xa chế độ bảo vệ máy tính, đăng nhập vào My Kaspersky bằng tài khoản của bạn và vào mục Thiết bị.

Trong phần Các thiết bị, bạn có thể:

  • Xem danh sách sự cố bảo mật máy tính và khắc phục các sự cố đó từ xa
  • Quét máy tính để tìm virus và các mối đe dọa khác
  • Cập nhật các cơ sở dữ liệu và mô-đun ứng dụng
  • Định cấu hình các cấu phần của Kaspersky Security Cloud

Nếu tác vụ quét máy tính được bắt đầu từ My Kaspersky, Kaspersky Security Cloud sẽ tự động xử lý các đối tượng bị phát hiện mà không cần bạn tham gia. Khi phát hiện virus hoặc mối đe dọa khác, Kaspersky Security Cloud sẽ tìm cách khử mã độc mà không khởi động lại máy tính. Nếu không thể khử mã độc mà không khởi động lại máy tính, danh sách sự cố bảo mật máy tính trên My Kaspersky sẽ hiển thị thông báo rằng máy tính cần khởi động lại để tiến hành khử mã độc.

Nếu danh sách các đối tượng được phát hiện trên My Kaspersky vượt quá 10 đề mục, chúng sẽ được gộp nhóm. Trong trường hợp này, các đối tượng được phát hiện chỉ có thể được xử lý qua My Kaspersky theo nhóm và không có khả năng xem xét từng đối tượng riêng biệt. Để xem các đối tượng riêng biệt trong trường hợp này, bạn được khuyến nghị sử dụng giao diện của ứng dụng trên máy tính.

Xem thêm:

Làm thế nào để tiến hành quản lý từ xa chế độ bảo vệ máy tính

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.