Thông tin về nội dung và cách lưu trữ tập tin dữ liệu dịch vụ

30 Tháng Mười Một, 2021

ID 86654

Các tập tin dấu vết và tập tin dump được lưu trữ trên máy tính ở dạng không mã hóa trong khoảng thời gian là 7 ngày sau khi tắt tính năng ghi nhật ký dữ liệu. Các tập tin dấu vết và tập tin dump bị xóa vĩnh viễn sau 7 ngày.

Các tập tin dấu vết được lưu trữ trong thư mục ProgramData\Kaspersky Lab.

Định dạng tên của tập tin dấu vết như sau: KAV<version number_dateXX.XX_timeXX.XX_pidXXX.><trace file type>.log.

Các tập tin dấu vết có thể chứa dữ liệu riêng tư. Bạn có thể xem nội dung của một tập tin dấu vết bằng cách mở nó trong trình soạn văn bản (ví dụ như Notepad).

Bạn có thể dùng tiện ích Windows Performance Analyzer để xem các tập tin dấu vết hiệu năng. Bạn có thể tải xuống tiện ích này từ website của Microsoft.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.