Bước 5. Cách tạo lịch biểu sao lưu

30 Tháng Mười Một, 2021

ID 93346

Hãy thực hiện những việc sau tại bước này của Trình hướng dẫn:

 • Chỉ định lịch thực hiện tác vụ sao lưu nếu bạn muốn tác vụ sao lưu được bắt đầu tự động.
  1. Trong danh sách thả xuống Chạy sao lưu, chọn một chu kỳ thời gian để chạy tác vụ (ví dụ hàng ngày) và quy định thời gian chạy tác vụ trong trường Lúc.
  2. Trong phần Tài khoản người dùng, quy định tên người dùng và mật khẩu của tài khoản của bạn trên máy tính này. Bạn cần dữ liệu tài khoản của mình để truy cập các tập tin trong quá trình sao lưu.
  3. Chọn hộp kiểm Chạy sao lưu theo lịch khi khởi động máy tính nếu máy tính được tắt tại thời điểm đã quy định nếu bạn muốn chạy sao lưu ngay khi có thể sau khi ứng dụng đã được khởi động lại. Ví dụ, sao lưu được lên lịch cho mỗi cuối tuần. Nếu máy tính bị tắt vào cuối tuần, việc sao lưu sẽ được tiến hành sau khi máy tính được bật vào ngày trong tuần. Nếu hộp kiểm này bị xóa, việc sao lưu sẽ được tiến hành theo lịch biểu mà không sao lưu lại sau lần thực hiện không thành công.
 • Trong danh sách Chạy sao lưu, chọn Theo yêu cầu nếu bạn muốn bắt đầu tác vụ này theo cách thủ công.

Khi làm việc với các tác vụ sao lưu, vui lòng lưu ý các điểm sau:

 • Nếu bạn tạo một tác vụ sao lưu theo lịch, bạn cần quy định dữ liệu tài khoản của bạn trên máy tính này.
 • Nếu bạn tạo một tác vụ sao lưu theo yêu cầu, bạn không cần quy định dữ liệu tài khoản của bạn trên máy tính này.
 • Nếu bạn thay đổi một tác vụ theo yêu cầu thành tác vụ theo lịch, bạn cần quy định dữ liệu tài khoản của bạn trên máy tính này.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.